Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2021. Rok za oddajo predlogov se izteče sredo, 26.1.2022. Tudi leto 2021 je najbolj zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi. Podelitev priznanj bo organizirana na način in pod pogoji, ki bodo veljali glede epidemije COVID-19 v zimskem obdobju. O načinu in času podelitve boste vsi pravočasno obveščeni.

Obrazec za oddajo priznanj: https://cutt.ly/dU6duJ2

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Zadnik Niku – 041 295 393 ali niko.zadnik@sport-sezana.com

Od pojava prvih novic o okužbah s SARS-CoV-2 sta minili že skoraj dve leti. V tem času so si sledila obdobja vzponov in padcev števila okuženih, intenzivnosti ukrepov, razpoložljivosti bolniških postelj, podatkov o cepljenih … Zdi se, kot da smo se navadili na vsakodnevna poročila in številke, ki se v zadnjem obdobju višajo, in da nas podatki o obolelih in umrlih več ne prizadenjo. Vsak od nas je našel v sebi svoj način spoprijemanja z razmerami, upoštevajoč uradno doktrino in stroko, s tem povezane ukrepe, odloke in priporočila, pa tudi lastno presojo in izkušnje.

In čeprav se z razmerami soočamno vsak po svoje, smo v trenutni situaciji odvisni drug od drugega. Skrb zase in za svoje zdravje, (ne)upoštevanje ukrepov in priporočil ne vplivajo le na posameznika, temveč tudi na ljudi okoli nas, na sorodnike, prijatelje, sodelavce, sošolce … Ko s samozaščitnim obnašanjem poskrbimo, da sami ne zbolimo, poskrbimo, da ne zbolijo niti naši bližnji. Mogoče lahko virus premagamo mimogrede in brez posledic, lahko pa hudo zbolimo in celo umremo.

Pomembno je, da skrbimo vsak zase, tako skrbimo tudi za družbo kot celoto. Z odločitvijo za cepljenje, (samo)testiranje, izogibanje druženju oziroma tesnim stikom, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje in upoštevanje druge ukrepe, ki preprečujejo širjenje virusa, pokažemo, da nam je mar tudi za druge in njihovo dobro.

Naj nam to da moč, da obrnemo krivuljo okužb navzdol!


Občina Sežana, župan David Škabar

Štab Civilne zaščite Občine Sežana, poveljnik Simon Hlačar

Kosovelov dom Sežana, direktorica Nina Ukmar

Ljudska univerza Sežana, direktorica Marjeta Stepančič Slavec

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktor Aleš Vodičar

Osnovna šola Dutovlje, ravnateljica Miranda Novak  

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, v.d. ravnatelja Alen Kofol

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, direktor Dušan Štolfa

Vrtec Sežana, ravnateljica Teja Čeh Svetina

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, direktor – poveljnik Blaž Turk

Zavod za turizem, šport in prosti čas Sežana, direktor Aleks Štolfa

Kosovelova knjižnica Sežana, direktorica mag. Magdalena Svetina Terčon

Športna zveza Občine Sežana bo v sklopu projekta Razgibajmo Kras že tradicionalno pripravlja popis celotne vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti.

Brošura Razgibajmo Kras bo razposlana v poštne nabiralnike 6.000 gospodinjstev v občinah Sežana, Divača, Komen ter Hrpelje Kozina v zadnjem tednu v mesecu septembru, ko se pričnejo organizirane vadbe.

!NOVO!

Nudimo vam možnost brezplačne objave vaše vadbe. Vse kar morate storiti je, da oddate prijavo vaše vadbe na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ.

Za minimalen znesek lahko vašo vadbo ali športni objekt tudi izpostavite na celotni strani brošure.

Več informacij o projektu si preberite v priponki

Prosimo vas, da upoštevate predpisan rok za oddajo prispevkov in navodil.


PRILOGA:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2021/2022

Predmet  razpisa  so  prosti  termini  za  koriščenje  športnih  objektov  v  sezoni 2020/21 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Read more

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-24/2018-30 z dne, 29.5.2019, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO BLAGA IN OPREME
GUMIJASTI BAZEN ZODIAC WINKY 8

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ: 1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

 • Rabljen gumijasti bazen Zodiac Winky 8, 9,50 x 1,30m. Komplet vsebuje bazen, lestev, skimmer, priključne cevi, peščeni filter – Filter Set Bilbao 500mm z črpalko Aqua Plus 11 ( pretok 12 m3/h ), 75kg in toplotno črpalko Aqualux Vesuvio, 10 kW 30-50 m3. Leto nakupa 2016.
 • Sesalec Aquabiti Bravo Pro. Leto nakupa 2016.
Read more

V času poletnih počitnic Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana pripravlja program Poletnega športnega kampa. Z več kot 15-letnimi izkušnjami za otroke pripravljamo raznovrstne aktivnosti, ki jim bodo popestrile počitniške dni.

Tako otroci kot starši si letos še posebej zaslužite brezskrbno, prijetno in zabavno poletje, zato bomo za kakovostno preživljanje prostega časa vašega otroka poskrbeli mi. Iz preventivnih razlogov, čemur smo posvetili posebno pozornost, bo vsebina športnega kampa letos potekala v manjših skupinah – mehurčkih, z vsemi priporočili za izvajanje športne dejavnosti (COVID-19).

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • splošni športni kamp
 • košarkarski športni kamp
 • rokometni športni kamp
 • nogometni športni kamp

Športni kamp je namenjen vsem otrokom med 5. in 14. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

Read more

Leto 2020 si bomo pa res zapomnili. Človeštvo je vrednoto zdravje postavilo nad vse. Ne glede na oteženo situaciji smo prireditev Športni Krasa in Brkinov letos priredili v povsem drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo. Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASno, Športna zveza Komen ali Občina Hrpelje-Kozina.

Leto 2020 je vse nas posebej zaznamovalo. Človeštvo je vrednoto zdravje postavilo nad vse. S ciljem varovanja slehernega človeka in zdravja pa smo z vsemi silami vzporedno stopili športniki, športnice in vsi športni delavci in prostovoljci, saj je šport temelj in dejavnik, ki zdravje ohranja in ga krepi. In prav gibanje in šport sta aktivnosti, ki smo ju v tem času najbolj vzpodbujali in ohranjali, za telesno, duševno in socialno zdravje. In v luči te vrednote in pomena športa za zdravje vseh in vsakega od nas, želimo letos še toliko bolj s športom povezati vse, v vrednotah tradicije, odličnosti, povezovanja in sodelovanja, čeprav na drugačen način.

Tradicionalno vsako leto športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana skupaj organiziramo in slavnostno strnemo športno dogajanje s podelitvijo priznanj in zahval najzaslužnejšim. In tudi letos ne bo nič drugače. Vsaj želimo si tako. Pozabimo na težo dogodkov in življenja. Spomnimo se, da so med nami športnice in športniki, trenerji in športni delavci, ki so vsak dan, dan za dnem živeli s športom. In če jim nismo mogli stati ob strani kot navijači, podporniki, če nismo mogli na športna dogajanja in na tribune, se jih vseeno lahko spomnimo sedaj. Povežimo se, kot smo se vsa ta leta: PREDLAGAJMO VSE TISTE, KI SO S ŠPORTOM IN ZA ŠPORT, sicer v okrnjeni ali spremenjeni obliki živeli naprej in dosegali nepozabne rezultate. Ne smemo jih v letu 2020 pozabiti ali spregledati, zato je objavljen razpis Športnik Krasa in Brkinov za leto 2020.

Želimo si, da sodelujete v čim večjem številu in nam do, ponedeljka 11. 1. 2021, posredujete predloge za priznanja, ki naj bodo v skladu s Pravilnikom o priznanjih za Športnik Krasa in Brkinov, ki je priložen v prilogi. Kandidate lahko predlagajo klubi, društva, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno-izobraževalne ustanove ter posamezniki – fizične osebe. Vsi predlogi naj bodo oddani na razpisnem obrazcu in naj vsebujejo točne podatke. Predlog pošljite na e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com (za Športnik Krasa in Brkinov 2020).

V luči epidemiološke situacije in skladno z vsemi priporočili NIJZ, bomo predvidoma 15. februarja 2021 izvedli virtualno slavnostno podelitev in sledili tradiciji, odličnosti, vrednotam in zdravju skozi šport za NAJ ŠPORTNIK-e KRASA IN BRKINOV!

Za vse dodatne informacije ter pomoč lahko pokličete Nika Zadnika na tel. 041 295 393 ali pišite na  e-naslov: niko.zadnik@sport-sezana.com.

Športni pozdrav!

V prilogi :

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi določil 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) v povezavi z 57. in 52. členom istega zakona objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana bo v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) oddal v brezplačno uporabo prostore stavbe št. 2047, katera stoji na parceli 4023/4 k.o. 2455 Sežana, na naslovu Bazoviška 9, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 13,80 m2, Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana.

Prostor se bo oddal v brezplačno uporabo na podlagi neposredne pogodbe za čas opravljanja nalog Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana oz. za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Uporabnika bremenijo obratovalni in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO.PDF

Športna zveza Občine Sežana bo v sklopu projekta Razgibajmo Kras že tradicionalno pripravlja popis celotne vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti.

Read more