Športna zveza Občine Sežana bo v sklopu projekta Razgibajmo Kras že tradicionalno pripravlja popis celotne vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti.

Brošura Razgibajmo Kras bo razposlana v poštne nabiralnike 6.000 gospodinjstev v občinah Sežana, Divača, Komen ter Hrpelje Kozina v zadnjem tednu v mesecu septembru, ko se pričnejo organizirane vadbe.

!NOVO!

Nudimo vam možnost brezplačne objave vaše vadbe. Vse kar morate storiti je, da oddate prijavo vaše vadbe na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ.

Za minimalen znesek lahko vašo vadbo ali športni objekt tudi izpostavite na celotni strani brošure.

Več informacij o projektu si preberite v priponki

Prosimo vas, da upoštevate predpisan rok za oddajo prispevkov in navodil.


PRILOGA:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2021/2022

Predmet  razpisa  so  prosti  termini  za  koriščenje  športnih  objektov  v  sezoni 2020/21 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

  • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
  • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
  • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
  • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
  • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
  • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
  • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
  • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Read more