Predstavitev mladinskega hotela Pliskovica

Dejavnosti Mladinskega hotela Pliskovica:

  • Mladinski hotel Pliskovica pripravlja in vodi aktivnosti povezane s promocijo ter razvojem turizma v okviru Kraške regije,
  • sodeluje z Vaško skupnostjo in RD Pliska pri pripravi programov in projektov povezanih z razvojem in aktivnostmi vasi,
  • skrbi za promocijo hiše, ki je kulturni spomenik in kot tak pomemben element kraške kulturne dediščine,
  • spodbuja aktivnosti s področja turizma ter
  • skrbi za turistično nastanitev ter programe svojih gostov ter naključnih obiskovalcev.

Spletna stran www.hostelkras.com.