Entries by ŠTIP Urednik

PREDLOGI ZA PRIZNANJA ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA 2019

Tudi letos smo športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana ponovno združile moči in skupaj se bomo zahvalili vsem vam – športnim delavcem – za ves vložen trud na slavnostni prireditvi 10. 2. 2020, v Štanjelu kjer bomo najboljšim športnicam in športnikom podelili priznanja. Naprošamo vsa društva ter zainteresirano javnost, da  do, torka […]

Razpis za delovno mesto: VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: Vodenje enote mladinski center podlaga, organiziranje in usklajevanje mladinskih programov, sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki mladinskih programov, sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja, izvajanje trženja mladinskih programov, organiziranje prireditev, usklajevanje interesov uporabnikov… Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev Vrsta zaposlitve: polni […]

RAZGIBAJMO KRAS

Športna zveza Občine Sežana v sodelovanju z Zavod ŠTIP je že sedmo letos zapored izdala brošuro RAZGIBAJMO KRAS, s katero nam je tudi letos uspelo povzeti celotno športno dogajanje na Krasu, ki ga izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti. Izberite sebi najbolj primerno vadbo ter gibajte […]

NAMERA O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, kot upravljalec objekta odda v najem: Garažo v velikosti […]

NAMERA O ODDAJI BALETNE SOBE V NAJEM

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja NAMERO O ODDAJI BALETNE SOBE V NAJEM Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, kot upravljalec objekta odda v najem: Baletno sobo v […]

Javno zbiranje ponudb za prodajo gumijastega bazena Zodiac Winky 8

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-24/2018-30 z dne, 29.5.2019, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje: JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO BLAGA IN OPREME GUMIJASTI BAZEN ZODIAC WINKY 8 1. NAZIV IN […]

POLETNI ŠPORTNI KAMP 2019

Tudi letos smo skupaj z lokalnimi klubi ŽRK Antrum Sežana, RK Mitol, KK Mesarija Prunk in NK Tabor Sežana združili moči, da bomo otrokom ponudili dva tedna rekreativne zabave v Športnem parku Sežana. V sklopu Poletnega športnega kampa bodo potekale naslednje vsebine: splošni športni kamp košarkarski športni kamp rokometni športni kamp nogometni športni kamp Športni kamp […]

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-25/2017-11 z dne, 6.9.2018, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje: JAVNO ZBIRANJE PONUDBza prodajo premičnin oz. osebnega vozila 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA […]