Strokovne osnove

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana posluje na strokovnih osnovah, ki jih opredeljuje Odlok o ustanovitvi in lasten statut.

Športni center:

Dolgoročni cilji izhajajo iz Nacionalnega programa športa, ki predvideva:

 • Obogatitev športne vzgoje otrok in mladine
 • Uveljavitev strokovnega dela v športu
 • Gradnjo novih športnih površin (0.5 m 2 pokritih in 3m2 nepokritih na prebivalca).
 • Izboljšanje sistema animacije in propagiranja športne rekreacije za različne skupine ljudi.
 • Pospeševanje športno-rekreativnih dejavnosti za izboljšanje zdravstvene ravni prebivalstva
 • Zagotavljanje 5% deleža sredstev občinskega proračuna športu
 • Rast športne kulture in ozaveščenosti prebivalstva

Mladinski center Podlaga

Naš cilj je še naprej pritegniti k sodelovanju čim več mladih in jim ponuditi čim bolj raznoliko, zabavno in poučno preživljanje prostega časa – tudi glede na njihove želje in pričakovanja ter trenutne trende med mladimi (družabne igre, turnirji v namiznem nogometu, ping-pong-u ali računalniških igricah, razne kreativne delavnice in tečaji, neformalno izobraževanje ter učna pomoč, med vikendi pa predvsem sprostitev z raznimi predavanji in predstavitvami ter glasbenimi koncerti in gledališkimi predstavami).

Enota Mladinski hotel Pliskovica ima zastavljene dolgoročne cilje:

 • razvoj turizma na Krasu
 • omogočanje cenovno dostopnega bivanje za vse segmente turistov, predvsem pa za mlade
 • povezovanje turističnih ponudnikov ter celovita promocija turističnih aktivnosti
 • spodbujanje razvoja prostočasnih, rekreativnih ter drugih dejavnosti povezanih s turizmom.