Entries by

Vadba od doma v času koronavirusa – POZIV

Vadba od doma v času koronavirusa – poziv trenerjem in trenerkam v občini Sežana. Na nas se je obrnilo kar nekaj občank in občanov s predlogom, da bi v času razglašene epidemije pripomogli k organizaciji vadbe od doma preko spletnih medijev. Ker je trenutno možna le vadba od doma, Zavod za šport, turizem in prosti […]

SKLEP O PREPOVEDI UPORABE OBJEKTOV

Zaradi situacije v zvezi z obvladovanjem in preprečevanjem širitve korona virusa, do katere je prišlo v Republiki Sloveniji, je do preklica. PREPOVEDANA UPORABA OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA: Atletski stadion Skate park in igrišče z umetno travo Vsa zunanja večnamenska (otroška) igrišča Aleks Štolfa direktor Sklep o prepovedi uporabe objektov.pdf

SKLEP O ZAČASNEM ZAPIRANJU DNEVNEGA CENTRA MC PODLAGA

Zaradi situacije v zvezi z obvladovanjem in preprečevanjem širitve koronavirusa, do katere je prišlo v Republiki Sloveniji in zaradi bližine meje z Republiko Italijo, v kateri je uvedeno izredno stanje, sem sprejel naslednji ukrep: Dnevni center MC Podlaga se zapira. Ukrep velja do preklica. O odpravi ukrepa bodo uporabniki pravočasno obveščeni. Aleks Štolfadirektor Sklep o […]

SKLEP O ZAČASNEM ZAPIRANJU OBJEKTOV

Zaradi situacije v zvezi z obvladovanjem in preprečevanjem širitve koronavirusa, do katere je prišlo v Republiki Sloveniji in zaradi bližine meje z Republiko Italijo, v kateri je uvedeno izredno stanje, sem sprejel naslednji ukrep: Vsi objekti, s katerimi upravlja Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana  bodo za uporabnike do preklica zaprti, in sicer: […]

PREDLOGI ZA PRIZNANJA ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA 2019

Tudi letos smo športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana ponovno združile moči in skupaj se bomo zahvalili vsem vam – športnim delavcem – za ves vložen trud na slavnostni prireditvi 10. 2. 2020, v Štanjelu kjer bomo najboljšim športnicam in športnikom podelili priznanja. Naprošamo vsa društva ter zainteresirano javnost, da  do, torka […]

Razpis za delovno mesto: VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV – M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: Vodenje enote mladinski center podlaga, organiziranje in usklajevanje mladinskih programov, sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki mladinskih programov, sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja, izvajanje trženja mladinskih programov, organiziranje prireditev, usklajevanje interesov uporabnikov… Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev Vrsta zaposlitve: polni […]

RAZGIBAJMO KRAS

Športna zveza Občine Sežana v sodelovanju z Zavod ŠTIP je že sedmo letos zapored izdala brošuro RAZGIBAJMO KRAS, s katero nam je tudi letos uspelo povzeti celotno športno dogajanje na Krasu, ki ga izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti. Izberite sebi najbolj primerno vadbo ter gibajte […]

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-25/2017-11 z dne, 6.9.2018, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje: JAVNO ZBIRANJE PONUDBza prodajo premičnin oz. osebnega vozila 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA […]