Kaj so piškotki?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne strani. Brskanje po naši spletni strani je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše. Obiščite AboutCookies.org za več informacij o piškotkih.

Zakaj naša stran uporablja piškotke?

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani, piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov.

Katere piškotke uporabljamo?

PiškotekNamenČas hranjenja
PHPESSIDSejni piškotekKo se seja brskanja konča
PH_HPXY_CHECKVarnost in identifikacija Ko se seja brskanja konča
aviaCookieConsent Piškotek za shranjevanje nastavitev piškotkov60 dni