NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi določil 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) v povezavi z 57. in 52. členom istega zakona objavlja

NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana bo v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) oddal v brezplačno uporabo prostore:

1. stavbe št. 2175, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5b, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 19,04 m2, BK SKALI Sežana

2. stavbe št. 314, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5a, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 12,77 m2, RK MITOLU Sežana

3. stavbe št. 2061, katera stoji na parceli 2990 in 6091/21 obe k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 1c, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 33,79 m2, NK Taboru Sežana

Niko Zadnik
direktor

  1. namera BK Skala.pdf
  2. namera RK Mitol.pdf
  3. Namera NK Tabor.pdf