Aktualno

28.1.2019
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana organizira tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja.
10.1.2019
Turistični animator
3.1.2019
Tudi letos smo športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana ponovno združile moči in skupaj se bomo zahvalili vsem športnim delavcem za ves vložen trud na slavnostni prireditvi 11. 2. 2...
Razpis v sezoni 2017/2018

Razpis v sezoni 2017/2018

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne, 30.10.2007 in na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANAV SEZONI 2017 / 2018

1. Predmet javnega razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2017/18, ki so Občinskega pomena:

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana, Kosovelova ul. 5b, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion »Rajko Štolfa«, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

2. Na razpisu lahko sodelujejo društva, javni zavodi, organizirane skupine občanov, posamezniki, organizacije in podjetja s sedežem v in izven Občine Sežana.

3. V športnih objektih v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana je možna vadba, treningi in rekreacija vse dni v tednu predvidoma od 08.00 do 22.00 (od ponedeljka do petka), ob sobotah in nedeljah po dogovoru.

4. V športnih objektih je možno izvajati sledeče športne dejavnosti:

 • športna dvorana Sežana: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), košarka
 • športna dvorana Srednje šole Sežana: košarka, odbojka, badminton
 • športna dvorana Dutovlje: dvoranski nogomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), košarka, rokomet
 • telovadnica Sežana: dvoranski nogomet (obvezna žoga za dvoranski nogomet), košarka, namizni tenis
 • plesna dvorana: ples, aerobika, joga
 • balinarska dvorana: balinanje
 • nogometni stadion »Rajko Štolfa«: nogomet
 • pomožno nogometno igrišče: nogomet, atletika

5. Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • Osnovne šole v Občini Sežana za izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca) in šolskih interesnih dejavnosti
 • Programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Sežana
 • Športni programi izvajalcev, ki jih v javnem interesu sofinancira Občina Sežana
 • Programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Sežana
 • Drugi klubi, društva in skupine iz Občine Sežana, ki izvajajo športno rekreacijo
 • Društva in klubi izven Občine Sežana
 • Drugi uporabniki

6. Cenik in vloga za koriščenje športnih objektov sta objavljena na spletni strani zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana www.sport-sezana.com Vlogo lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, in izpolnjeno pošljete do, 21. avgusta 2017 na naslov: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana.

7. Rok prijave: 21. avgust 2017

8. Pričetek sezone je predviden: ponedeljek, 4. september 2017
Zaključek sezone je predviden: petek, 29. junij 2018

9. Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana pripravili predlog koriščenja športnih objektov. Med Zavodom za šport, turizem in prosti čas Sežana in uporabniki športnih površin bo sklenjena pogodba o najemu.

10. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, Sežana, tel. 05/730 14 80 in sicer ob ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov info@sport-sezana.com.

Datum: 22.6.2017

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana

Božidar Dragan
v.d. direktor

 

Dokumenti:


©2000-2019 Zavod za šport, turizem in prosti čas, Kosovelova 1c, 6210 Sežana | t: 05 7301 480 | gsm: 051 339 759 | e: | spletna produkcija www.lombar.net