Aktualno

10.1.2019
Turistični animator
3.1.2019
Tudi letos smo športne sile Občin Divača, Hrpelje Kozina, Komen ter Sežana ponovno združile moči in skupaj se bomo zahvalili vsem športnim delavcem za ves vložen trud na slavnostni prireditvi 11. 2. 2...
26.11.2018
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki je na podlagi ODLOKA O TURISTIČNEM VODENJU NA OBMOČJU OBČIN DIVAČA, HRPELJE – KOZINA, KOMEN, MIREN – KOSTANJEVICA in SEŽANA objavljenim v Uradnem listu...
10.9.2018
Pobuda za projekt je bila dana s strani gostincev, kajti želijo si večjo in predvsem enotno prepoznavnost svoje dejavnosti na Krasu. Pri tem želijo upoštevati tradicijo obdelave kamna s čimer bodo dvi...
Novice

Prikaz novice

12.7.2018 | ŠTIP Sežana
RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA
Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem, z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2018 / 2019
 
Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2018 / 19 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):
 
 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.
 
V športnih objektih v upravljanju Zavoda ŠTIP se izvaja vadba, treningi, rekreacija in tekme:
 • od ponedeljka do petka predvidoma od 13.00 do 22.00 oz. po dogovoru (vadba, treningi, rekreacija)
 • sobota in nedelja predvidoma od 8.00 do 20.00 (prvenstvene in pokalne tekme)
Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
 • Vzgojno izobraževalni zavodi iz Občine Sežana za izvajanje LPŠ
 • Programi športnih društev in klubov iz Občine Sežana za izvajane LPŠ
Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav:
Popolna vloga mora biti v razpisnem roku predložena na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na Zavodu ŠTIP v razpisanem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijave je do vključno 13.8.2018.
 
Mlajše starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodnejših urah.
 
Pričetek in zaključek koriščenja objektov:
 • Pričetek koriščenja objektov je predviden: ponedeljek, 3. september 2018
 • Zaključek koriščenja objektov je predviden: petek, 31. avgust 2019
Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda ŠTIP pripravili predlog koriščenja športnih objektov. Med Zavodom ŠTIP in uporabniki športnih objektov bo sklenjena pogodba o brezplačnem najemu.
 
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana, tel. 05 730 14 80 in sicer ob ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov info@sport-sezana.com.
 
Sežana, 11.7.2018
 
Zavod ŠTIP
Aleks Štolfa, direktor
 
 
 
Razpisni dokumenti:
Nazaj na prejšnjo stran
 

©2000-2019 Zavod za šport, turizem in prosti čas, Kosovelova 1c, 6210 Sežana | t: 05 7301 480 | gsm: 051 339 759 | e: | spletna produkcija www.lombar.net